Ειδικά για την υπηρεσία Live Shopping

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

1. Live shopping

Ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στην παρεχόμενη από τον ιστότοπο find.gr υπηρεσία προβολής προϊόντων μέσω διαπιστευμένων προσώπων τα οποία περιγράφουν, προβάλλουν, κριτικάρουν ιδιότητες προϊόντων που προβάλλει ο προαναφερόμενος ιστότοπος. Η προαναφερόμενη υπηρεσία ακολουθεί μια παγιωμένη τακτική προβολής προϊόντων και δε σκοπεύει στην προσβολή κανενός πνευματικού δικαιώματος που σχετίζεται με αυτή.

2. Finder

Ονομάζεται το πρόσωπο το οποίο μετά τη διαπίστευσή του με την οριζόμενη διαδικασία του find.gr μπορεί να προβαίνει σε προβολή, κριτική και περιγραφή προϊόντων και των ιδιοτήτων τους. Αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνεται τόσο στον ιστότοπο find.gr όσο και μέσω προσωπικών τους ιστοτόπων ή/και μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τηρούν λογαριασμούς.

Ποιοι γίνονται Finders

Μπορούν να γίνουν όσοι έχουν μια εγνωσμένη διαδικτυακή παρουσία και αποδεικνύεται από την κοινή πείρα πως μπορούν να συμμετέχουν στην προβολή των προϊόντων του find.gr. Σε κάθε περίπτωση, το FIND IKE ορίζει τον τρόπο συμμετοχής των Finders στην υπηρεσία Live shopping και δηλώνεται στην πλατφόρμα του find.gr

Οι έχοντες την ανωτέρω ιδιότητα μπορεί να είναι τόσο ιδιώτες όσο και επαγγελματίες. Για περισσότερες πληροφορίες όπως 'Οικονομικές και νομικές υποχρεώσεις' διαβάστε εδώ. Για τον τιμοκατάλογο αποδόσεων Live Shopping δείτε εδώ.

Ειδικά για την σχέση καταστημάτων Find και Finder μέσω DEALS

Θεωρείται ιδιαζούσης σημασίας να επισημανθούν τα κάτωθι:

  1. Η πλατφόρμα find.gr και η ιδιοκτήτρια εταιρία της δε φέρει καμία ευθύνη για συναλλαγές που τυχόν λαμβάνουν χώρα εκτός πλατφόρμας και αφορούν τη σχέστο find.gr και Finder. Ειδικότερα, δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο το find.gr σε ιδιωτικές συμφωνίες με τους ανωτέρω φορείς, οι ιδιότητες των οποίων είναι ορισμένες εξαρχής.
  2. Η πλατφόρμα find.gr παρέχει μόνο την τεχνολογική υποδομή επικοινωνίας μεταξύ των ανωτέρω και λειτουργεί ως φορέας διευκόλυνσης αυτής της επικοινωνίας με ηλεκτρονικό τρόπο. Επίσης , από τη φύση της πλατφόρμας δεν προβλέπεται η παρέμβαση στην ως άνω επικοινωνία από το find.gr
  3. H πλατφόρμα find.gr κάνει την εκκαθάριση της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλομένων καταστημάτων και finders. Ουδεμία άλλη πληρωμή λαμβάνει χώρα πέραν της εκάστοτε συμφωνηθείσας. Επαναλαμβάνεται σε αυτό το σημείο πως συναλλαγές λαμβάνουν χώρα μεταξύ των εκάστοτε συμβαλλομένων και η find.gr παρέχει την υποδομή και υπηρεσία γι΄αυτό.
  4. Για την ποιότητα των επικοινωνιών μεταξύ των συμβαλλομένων το find.gr δε φέρει κανενός είδους ευθύνη. Το find.gr δε μπορεί να ενάγεται σε καμία περίπτωση για κανενός είδους ευθύνη όπως αυτή ορίζεται στο εθνικό αστικό δίκαιο και για κάθε είδους ζημία , προερχομενη από τις συναλλαγές και συμφωνίες μεταξύ καταστημάτων και finders.
  5. Το find.gr μπορεί μόνο διαμεσολαβητικά να παρεμβαίνει σε όποιον το ζητήσει από τους συμβαλλομένους με τους όρους που περιγράφονται στους γενικούς όρους χρήσης.